Coaching

Czym jest coaching?

Coaching jest procesem, partnerską współpracą, która poprzez postawienie odpowiednich pytań pomaga rozwijać się, zwiększać efektywności i osiągać cele. Zadaniem coachingu nie jest nauka, a pomoc przy jej realizacji. Odpowiednio zadane pytania mają na celu pobudzić do myślenia, poszerzyć świadomość, ukierunkować na dany cel i pomóc w optymalizacji działań.

MANA Coach

Czym coaching nie jest?

2

Mentoringiem

coach to nie mentor, nie wskazuje rozwiązań, które dla niego w podobnej sytuacji okazały się skuteczne.

2

Szkoleniem

coach nie daje konkretnych narzędzi czy wskazówek do rozwiązania danego zagadnienia.

2

Psychoterapią

coach to nie psycholog ani nie psychoterapeuta, coach pracuje raczej nad obecną sytuacją, choć oczywiście może sięgać do przeszłości (przy założeniu, że sprawy z przeszłości nie są na tyle istotne dla Klienta, że uniemożliwiają pracę nad jakimś określonym celem czy zagadnieniem).

2

Doradztwem

coach nie daje rad.

MANA Coach

Zasady coachingu

122

Klient jest źródłem zasobów.

 Dlatego coach nie wie co jest dobre, a co nie jest dobre dla Klienta. Coach, poprzez zadawanie pytań i przeprowadzanie różnych ćwiczeń, ma pomóc określić zasoby Klienta. Zasobami mogą być umiejętności, cechy charakteru, status społeczny, wartości materialne i wiele innych.

122

Coach sprawia, że Klient zaczyna korzystać z własnych zasobów.

Docelowo zadaniem coacha jest to, aby nie był on potrzebny swojemu Klientowi; coach nie może uzależniać ludzi od relacji ze sobą. Dlatego między innymi coaching jest bardzo jasno określony w czasie i jest krótkoterminową formą pracy.

122

Coaching dotyczy całej osoby.

Dotyczy zarówno przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości Klienta. W procesie coachingowym czerpie się z tego, co było na zasadzie czerpania wniosków z popełnionych błędów albo odnajdywania swoich zasobów w minionych działaniach.

122

Celem coachingu jest zmiana i działanie.

Efekty są wtedy, gdy jest i myślenie i działanie, a nie tylko jedno z nich.

122

Coach i Klient są sobie równi.

Coaching jest niedyrektywną formą pracy a coach jest partnerem w rozmowie. Zarówno Klient, jak i coach mogą podjąć decyzję o zakończeniu procesu coachingowego. Klient - jeśli uważa, że praca nie przynosi efektów (lub zostały one osiągnięte wcześniej niż planowano). Coach - jeśli uważa, że jego kompetencje są niewystarczające lub też temat pracy wykracza poza możliwości coacha.

122

Klient wybiera temat - użyteczny i ekologiczny.

 Ponieważ to Klient jest specjalistą od swojego życia, to on proponuje temat pracy na danej sesji. Zadaniem coacha jest jednak sprawdzić, czy temat ten jest tym faktycznym do rozmowy, czy też może kryje się w nim coś więcej. Użyteczność i ekologiczność związana jest z ogólnymi zasadami coachingu dotyczącymi celu. Cel musi być użyteczny, czyli przydatny dla Klienta. Jednocześnie musi być ekologiczny, tzn. nie może niczego niszczyć, nie sabotować innych celów/wartości Klienta.